Talent in Zicht

Talent in Zicht is een initiatief van het Zeeuwse basisonderwijs en Huis van de Techniek. In samenwerking met de pabo, universiteiten, wetenschapsknooppunten, externe partners, het regionale beroepsonderwijs en het bedrijfsleven ondersteunen we besturen, scholen en leerkrachten in de regio om technologieonderwijs en talentontwikkeling vorm en inhoud te geven.

Scholen kunnen bij ons terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en financiële ondersteuning voor de aandachtsgebieden Wetenschap & Techniek, Onderzoekend & Ontwerpend leren, 21st century skills, Digitale Wereld en Talentontwikkeling.

Actieplan Kiezen voor Technologie

In onze regio werkt Talent in Zicht, samen met scholen en partners, aan de uitvoering van het actieplan Kiezen voor Technologie. Scholen kunnen bij ons terecht voor raad, daad en financiële ondersteuning, door gebruik te maken van de drie subsidieregelingen.

Lees meer Onze brochure

Onze ambities

  • Interesse vergroten voor Wetenschap & Techniek
  • Enthousiasmeren en ontwikkelen van talent
  • Stimuleren Onderzoekend & Ontwerpend leren (OOL)
  • Samenwerking in de regio stimuleren
  • Professionele ondersteuning van scholen

Het laatste nieuws

Techniektoernooi 2016/2017

Het Techniek Toernooi is een landelijke techniekwedstrijd voor leerlingen van het basisonderwijs. In teams van maximaal vier werken de kinderen aan een technische opdracht. De wedstrijd begint op school of bij een buitenschoolse activiteit. Met behulp van lesmateriaal lopen de leerlingen stap voor stap door het onderzoek- en ontwerpproces. In Zeeland mag het beste team (groep…

Kiezen voor technologie: Symposium

Op 2 november is het zover. Dan vindt het Kiezen voor Technologie PO symposium plaats in De Veerensmederij in Amersfoort. De aanmeldingen lopen al als een trein. Deze dag is speciaal gemaakt voor docenten, schoolleiders, bestuurders en onderzoekers die concreet met wetenschap en technologie (w&t) in de school aan de slag zijn of willen gaan. De acht regionale w&t…

Rapport evaluatie Kiezen voor Technologie

In 2012 is het doel gesteld: in 2020 hebben alle basisscholen Wetenschap & Technologie structureel in hun onderwijsprogramma opgenomen. Vier jaar later, precies halverwege, is het tijd voor een tussenevaluatie. Waar staan we op dit moment? Het ministerie OCW heeft een evaluatieonderzoek uit laten voeren in het schooljaar 2015/2016. Lees hier het volledige evaluatierapport. Een paar van de…

Bekijk alle nieuwsberichten

Agenda

2Nov'16

Symposium Kiezen voor Technologie

Er is de afgelopen periode veel gebeurd binnen Kiezen voor Technologie. Er is een energieke beweging op gang gekomen die Platform Bèta Techniek graag wil delen. Op 2 november 2016 vindt daarom het Kiezen voor Technologie Symposium plaats. Hier willen we zo veel mogelijk mensen meenemen in de energie van Kiezen voor Technologie en hoe we met elkaar…

7Nov'16

De Onderwijsdagen

Dé Onderwijsdagen is een meerdaags congres waar je wordt bijgepraat over onderwijsvernieuwing, trends en ontwikkelingen op het gebied van ict in het onderwijs. In 2016 worden Dé Onderwijsdagen gehouden op 7, 8 en 9 november in het WTC in Rotterdam. Kijk voor uitgebreide informatie op de website van Dé Onderwijsdagen. Op woensdag 9 november is de…

16Nov'16

Festival W&T in de Pabo

Ter afsluiting van het project ‘W&T in de pabo’ wordt op 16 november 2016 in Madurodam, Den Haag, een festival georganiseerd: een mix van minilessen, doe-activiteiten, verdiepingssessies en teach tours. Pabo’s zullen tijdens deze slotconferentie de opgedane kennis in het kader van het W&T project delen met scholen, leerkrachten, aankomende leerkrachten en relevante organisaties. De conferentie…

Alle agendapunten