Talent in Zicht

Talent in Zicht is een initiatief van het Zeeuwse basisonderwijs en Huis van de Techniek. In samenwerking met de pabo, universiteiten, wetenschapsknooppunten, externe partners, het regionale beroepsonderwijs en het bedrijfsleven ondersteunen we besturen, scholen en leerkrachten in de regio om technologieonderwijs en talentontwikkeling vorm en inhoud te geven.

Scholen kunnen bij ons terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en financiële ondersteuning voor de aandachtsgebieden Wetenschap & Techniek, Onderzoekend & Ontwerpend leren, 21st century skills, Digitale Wereld en Talentontwikkeling.

Actieplan Kiezen voor Technologie

In onze regio werkt Talent in Zicht, samen met scholen en partners, aan de uitvoering van het actieplan Kiezen voor Technologie. Scholen kunnen bij ons terecht voor raad, daad en financiële ondersteuning, door gebruik te maken van de drie subsidieregelingen.

Lees meer Onze brochure

Onze ambities

  • Interesse vergroten voor Wetenschap & Techniek
  • Enthousiasmeren en ontwikkelen van talent
  • Stimuleren Onderzoekend & Ontwerpend leren (OOL)
  • Samenwerking in de regio stimuleren
  • Professionele ondersteuning van scholen

Het laatste nieuws

Gratis e-learning Ontwerpend Leren

In samenwerking met Talent in Zicht, EWT, Wetenschapsknooppunt TU Delft en ontwerpbureau Meeple heeft Heutink de e-learningmodule Ontwerpend leren ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor (aankomende) leerkrachten en biedt een concrete en laagdrempelige manier om Wetenschap & Technologie toe te passen op school en in de klas. Bij onderzoekend en ontwerpend leren worden leerlingen gestimuleerd…

Zeeuwse onderwijsdag

Heeft u zich al aangemeld voor de Zeeuwse Onderwijsdag? Deze wordt woensdag 19 oktober 2016 voor de eerste keer gehouden. De Zeeuwse Onderwijsdag is een initiatief door en bedoeld voor het gehele Zeeuwse onderwijs: docenten, management, bestuur, enz… Het thema ‘Professionalisering is een doorlopend proces’ zal in het Van der Valk in Middelburg aan bod komen. Van en met…

Science Makers Award Gala

Nederland barst van het jonge talent op het gebied van wetenschap, technologie en maken. Op 28 september a.s. huldigt Nederland in het kader van het Nationale Techniekpact 2020 deze talenten in de leeftijd van 10-18 jaar tijdens de tweede editie van het ScienceMakers Award Gala in de Gashouder in Amsterdam. Naast een inspirerende lezing en de officiële ceremonie, is er een spectaculaire…

Bekijk alle nieuwsberichten

Agenda

28Sep'16

ScienceMakers Award Gala

Nederland barst van het jonge talent op het gebied van wetenschap, technologie en maken. Op 28 september a.s. huldigt Nederland in het kader van het Nationale Techniekpact 2020 deze talenten in de leeftijd van 10-18 jaar tijdens de tweede editie van het ScienceMakers Award Gala in de Gashouder in Amsterdam. Naast een inspirerende lezing en de officiële ceremonie, is er een spectaculaire…

1Okt'16

Weekend van de Wetenschap

Jaarlijks organiseert NEMO met steun van het ministerie van OCW het grootste landelijke technologie- en wetenschapsfestival van Nederland. Het concept is gebaseerd op een open huis formule. Innovatieve en eigentijdse bedrijven, instellingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen, organisaties en musea openen tijdens het weekend hun deuren voor het brede publiek om hen live wetenschap en technologie te laten beleven. Iedereen is…

5Okt'16

Dag van de Leraar@Generation Discover Festival

Leraren inspireren kinderen bij het maken van keuzes die bepalend zijn voor hun toekomst. Als blijk van waardering voor u als leraar organiseert Shell in samenwerking met EWTZH, Wetenschapsknooppunt en Techniektalent tijdens het Generation Discover festival een leerzame middag voor basisschoolleraren. Van zaterdag 1 tot met woensdag 5 oktober organiseert Shell Nederland het Generation Discover festival op het…

Alle agendapunten