Talent in Zicht

Talent in Zicht is een initiatief van het Zeeuwse basisonderwijs en Huis van de Techniek. In samenwerking met de pabo, universiteiten, wetenschapsknooppunten, externe partners, het regionale beroepsonderwijs en het bedrijfsleven ondersteunen we besturen, scholen en leerkrachten in de regio om technologieonderwijs en talentontwikkeling vorm en inhoud te geven.

Scholen kunnen bij ons terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en financiële ondersteuning voor de aandachtsgebieden Wetenschap & Techniek, Onderzoekend & Ontwerpend leren, 21st century skills, Digitale Wereld en Talentontwikkeling.

Actieplan Kiezen voor Technologie

In onze regio werkt Talent in Zicht, samen met scholen en partners, aan de uitvoering van het actieplan Kiezen voor Technologie.

Lees meer Onze brochure

Onze ambities

  • Interesse vergroten voor Wetenschap & Techniek
  • Enthousiasmeren en ontwikkelen van talent
  • Stimuleren Onderzoekend & Ontwerpend leren (OOL)
  • Samenwerking in de regio stimuleren
  • Professionele ondersteuning van scholen

Het laatste nieuws

Praktisch aan de slag met onderzoek en ontwerp

Ga met uw leerlingen praktisch aan de slag met onderzoeks- en ontwerpuitdagingen. De methode Naut Meander Brandaan heeft een lesmethode gelanceerd waarmee kinderen gaan werken aan een eigen onderzoeksvraag of een eigen ontwerpprobleem. De lesmethode is ontwikkeld in samenwerking met in de Wetenschapsknooppunten Radboud Universiteit Nijmegen en TU Delft. Het lesmateriaal is gratis aan te vragen…

Techniek Toernooi wordt ‘OO Techniek’

Op 7 juni 2018 was de laatste landelijke finale van de techniekwedstrijd ‘Techniek Toernooi’. Het project, bestemd voor leerlingen in het basisonderwijs, gaat voortaan door onder de naam ‘OO Techniek’.  De ‘OO’ in de naam staat voor onderzoek en ontwerp. “De focus van het programma ligt op de implementatie in het curriculum, het liefst schoolbreed. Daarin zal…

Waar staat uw school op het gebied van W&T?

Wetenschap en Techniek staat bij veel scholen op de agenda. Waar staat uw school om W&T vorm en inhoud te geven in de klas?  U kunt de balans opmaken met de Quickscan van W&T in de klas. De scan is onderdeel van www.wetenschapentechnologieindeklas.nl. Met de quickscan brengt u in kaart waar uw school staat met W&T onderwijs. De…

Bekijk alle nieuwsberichten

Agenda

20mrt'19

Kinderkunstweek

Stichting Kinderkunstweek (KKW) wil kinderen van vier tot twaalf jaar tijdens de jaarlijkse KKW in aanraking brengen met moderne en hedendaagse kunst. De Kinderkunstweek vindt plaats van 20 maart t/m 31 maart 2019. De Kinderkunstweek draait op de volgende onderdelen: het thematische Ideeënboek voor leerkrachten; de website met o.a. aanbod van deelnemende musea, galeries en kunstenaars;…

4apr'19

Regiofinale OO Techniek

Op donderdag 4 april 2019 vindt de regiofinale plaats van OO Techniek in Technum in Vlissingen. OO Techniek – voorheen Techniek Toernooi – is een techniekwedstrijd bestemd voor de bovenbouwleerlingen in het basisonderwijs. Tijdens de regiofinale, waar de twee beste ontwerpen per basisscholen strijden om de prijs, let de jury van hoogleraren op het onderzoeks-…

11apr'19

Girlsday

Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT. Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats in april, in 2019 op donderdag 11 april. Tijdens Girlsday openen tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun…

Alle agendapunten