Groep 1 & 2

Nieuwe website Schooltv

Schooltv heeft een nieuwe website. Op deze site is beeld en lesmateriaal geclusterd in een aantal categorieën, waaronder de categorie ‘Techniek en exact’. Binnen deze categorie is het mogelijk om te filteren op leeftijd, fragmenten, afleveringen en animaties. Met dit beeldmateriaal stelt u zo een interessante les samen!

Ouders ogen geven

Herkennen ouders al de unieke talenten van hun jonge kinderen, zoals nieuwsgierigheid, verwondering, onderzoeken en redeneren? En weten ze ook hoe ze hun kind nog verder kunnen stimuleren? Wetenschap, natuur en techniek lenen zich er uitstekend voor om ouders te betrekken bij het leren op school en hen uit te nodigen ook thuis aan de slag te gaan. Scholen kunnen met de map ‘Ouders ogen geven’ een serie ouderbijeenkomsten (voor groep 1 en 2) organiseren, die aansluiten bij de wetenschap- en technieklessen op school. In de map zitten onder andere materialen voor drie ouderbijeenkomsten, deels gebaseerd op TalentenKracht, een lessenserie rond het boek ‘Owie en het geheime ding’ en ‘Ouderhulpkaarten’ om ouders mee naar huis te geven. De map is, in het kader van Bètapunt Noord, ontwikkeld door Cedin en de Rijksuniversiteit Groningen. met subsidie van het Platform Bèta Techniek. De map is te bestellen bij Cedin t.a.v. Mieke Vos. De kosten van de map zijn € 55,-

Kleine wetenschappers

In het activiteitenboek ‘Kleine Wetenschappers’ staan activiteiten en bijbehorende handelingssuggesties om het redeneertalent van jonge kinderen te observeren en te stimuleren. Jonge kinderen praten meestal nog niet goed genoeg om te vragen hoe het zit en de uitleg goed te begrijpen. Daarom proberen ze veel uit, zo onderzoeken ze hun omgeving. Door simpelweg te doen leren de kinderen wat er gebeurt. Leren door ervaren dus. Dit lesprogramma biedt handreikingen om de redeneer talenten van jonge kinderen tot hun recht te laten komen en te stimuleren.

Download

Owie en het geheime ding

Deze lesbrief hoort bij het boek ‘Owie en het geheime ding’. Owie krijgt een geheimzinnig postpakketje. Wat zou het zijn? Kan het praten, en waar woont het eigenlijk? Al onderzoekend ontdekt Owie van alles over luchtdruk, zwaartekracht, spiegelbeelden, drijven en zinken, en verschillende perspectieven. De lesbrief geeft suggesties voor een vijftal lessen; in elke les staat één activiteit uit het boek centraal. Gaandeweg wordt het hele boek gelezen, waarbij de kinderen in de loop van de lesperiode de ontdekkingsreis van Owie mee beleven en zelf allerlei ontdekkingen doen.

Download

Hallo wereld! Wij gaan de lucht in

Deze lessenserie prikkelt de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen naar lucht. Wat is lucht eigenlijk? Wat gebeurt er allemaal in de lucht? Wat is het verschil tussen vliegen en zweven? En wat heeft de lucht daarmee te maken? De kinderen experimenteren met zweefvliegtuigjes en onderzoeken welke onderdelen van invloed zijn op de afstand die het vliegtuig aflegt. Speelt de lucht daar ook nog een rol in? De lessenserie is ontwikkeld door OBD Noordwest i.s.m. iPabo en het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek.

Download

Magneten, Papieren Vliegtuig, Slakken, Drijven & Zinken

In het NEMO handboek Science is Primary staan vier compleet uitgewerkte lessen: Magneten, Papieren Vliegtuig, Slakken, Drijven & Zinken. Aan de hand van deze lesvoorbeelden leert u hoe u meer kunt halen uit ‘Hands-on’ activiteiten door het ‘Brains-on’-gedeelte aan te scherpen. De leerlingen leren door zelf te onderzoeken over natuur en door zelf te ontwerpen over techniek. De essentie van deze manier van leren is dat het doen (hands-on) gekoppeld wordt aan het vinden van een antwoord op de vraag hoe zit dat? of hoe werkt het? (brains-on).

Ga naar website

Ruimtevaart en sterrenkunde

Ruimtevaart en sterrenkunde zijn fascinerende en uitdagende onderwerpen om Wetenschap & Techniek een plek te geven in de klas. Er zijn zoveel vragen te beantwoorden: Woont er nu echt een mannetje op de maan? Blijft Saturnus drijven? Wat doet zwaartekracht? Kun je de sterren tellen? Het Science Center NEMO heeft in het kader van het ESERO project verschillende lespakketten ontwikkeld die de kinderen over deze vragen na laten denken en ze aan sporen op onderzoek uit te gaan.

Ga naar website

Spiegels

“Spiegels” laat zien dat natuur & techniek heel leuk is en dat je het ook goed kunt doen met jonge kinderen. Kinderen zijn sowieso al bezig de wereld om hen heen te ontdekken. In deze lessen wordt een omgeving gecreëerd die hen daarin stimuleert. De bedoeling is dan ook de kinderen zo veel mogelijk zelf te laten uitzoeken hoe het zit en niet te veel uit te leggen. Er zijn ook geen leerdoelen die gehaald moeten worden. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Dat neemt niet weg dat de lessen natuurlijk wel zo gemaakt zijn dat de kinderen hopelijk iets opsteken over spiegels.

Download