Nieuws

Deze online workshops helpen je op weg met digitale geletterdheid

Veel scholen vragen zich af hoe zij digitale geletterdheid kunnen integreren in het onderwijs. Met 3 online workshops over informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking helpt Kennisnet scholen op weg. De workshops maken leraren bewust van wat deze begrippen zijn, en hoe zij hiermee in de klas aan de slag kunnen.

Primair onderwijs presenteert nieuwe leerlijn programmeren

Complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes en daardoor leren hoe een computer werkt. Deze vaardigheid, een onderdeel van het zogenoemde computational thinking en daarmee een 21e-eeuwse vaardigheid, kunnen leerlingen voortaan onder de knie krijgen met hulp van de nieuwe leerlijn programmeren. De PO-Raad en haar ICT-partner Kennisnet hebben deze leerlijn…

Inspiratiebijeenkomst Zinzeo

Woensdagmiddag 25 mei kwamen geïnteresseerden en leden van het Zeeuwse ICT-netwerk (Zinzeo) bijeen voor een Zinzeo+-bijeenkomst bij het Lab to Learn in Etten-Leur. De deelnemers kregen inspiratie voor een slimme inzet van ict in het Zeeuwse onderwijs, om het leren eigentijdser, effectiever en persoonlijker te maken. Er werden verschillende workshops verzorgd door experts van het Lab…

Maakonderwijs in Zeeland

Donderdagavond 19 mei vond er een bijeenkomst plaats over het maakonderwijs in Zeeland. Zo’n dertig docenten uit PO/VO, speciaal onderwijs en cultuureducatie maakten kennis met een aantal verschillende initiatieven, zoals Zinzeo, 3Dkanjers, FabLab Zeeland en Talent in Zicht. Dit zijn allemaal plaatsen waar docenten en leerlingen terecht kunnen voor hulp over maakonderwijs, digitale leermiddelen, ICT en wetenschap en…

Cursus Techniek Ambassadeur: de ervaring van Leon

Afgelopen april is een nieuwe editie van de cursus Techniek Ambassadeur van start gegaan. Negen technische professionals worden getraind om als ambassadeur aan de slag te gaan om de jeugd enthousiast te maken voor techniek. De ambassadeurs worden door scholen gevraagd om een gastles of een bedrijfsbezoek te verzorgen en worden ingezet bij activiteiten als de…

Save the date: Symposium Kiezen voor Technologie 02-11-2016

Er is de afgelopen periode veel gebeurd binnen Kiezen voor Technologie. Er is een energieke beweging op gang gekomen die Platform Bèta Techniek graag wil delen. Op 2 november 2016 vindt daarom het Kiezen voor Technologie Symposium plaats. Hier willen we zo veel mogelijk mensen meenemen in de energie van Kiezen voor Technologie en hoe we met elkaar…

Update onderzoek ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling

Niet alleen schoolleiders en leraren, maar ook ouders zijn overtuigd van de invloed van het thuisklimaat op de leerprestaties. Communicatie tussen ouders en leraren gaat nog steeds vooral via traditionele wegen zoals het tienminutengesprek, informatieve bijeenkomsten, brieven en e-mails. Dit zijn enkele punten die tot nu toe naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek dat…

Uitnodiging feestelijke bijeenkomst

Beste basisscholen, De afgelopen periode hebben jullie weer veel aandacht besteed aan thema’s als wetenschap en techniek, onderzoekend en ontwerpend leren en talentontwikkeling. Er zijn mooie initiatieven voorbij gekomen die veel inspiratie kunnen bieden voor de toekomst. We willen jullie graag bedanken voor jullie inzet. Op woensdagmiddag 8  juni van 14.00 uur – 17.00 uur in het…

Vereende krachten; jaarverslag Huis van de Techniek

In 2015 heeft de transformatie plaatsgevonden van Technocentrum Zeeland naar het Huis van de Techniek. Niet alleen de naam is gewijzigd maar ook in de statuten zijn een aantal aanpassingen gedaan. De volledige – Zeeuwse – onderwijskolom is nu vertegenwoordigd in het bestuur, naast ook de overheden die de drie regio’s vertegenwoordigen. Het bedrijfsleven heeft…

Techniekpact op weg naar 2020

Op maandag 18 april 2016 hebben de ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker het geactualiseerde Techniekpact 2020 in ontvangst genomen uit handen van Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact. Om mee te kunnen bewegen met de impact van technologische ontwikkelingen in de maatschappij is het Techniekpact geactualiseerd. De inzet voor 2016-2020 van het Techniekpact…