Talent in Zicht

 Voor het Zeeuwse basisonderwijs

Talent in Zicht is een initiatief van het Zeeuwse basisonderwijs en het Huis van de Techniek. In samenwerking met de pabo, universiteiten, wetenschapsknooppunten, externe partners, het regionale beroepsonderwijs en het bedrijfsleven ondersteunen we scholen en leerkrachten om het technologieonderwijs en talentontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. Daarnaast werkt Talent in Zicht samen met het Huis van de Techniek aan het realiseren van een duurzaam ‘techniekloket’ in Zeeland.

Scholen kunnen bij ons terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en financiële ondersteuning voor de aandachtsgebieden Wetenschap & Techniek, Onderzoekend & Ontwerpend leren, 21st century skills, Digitale Wereld en Talentontwikkeling.

Onze visie

Onderwijs in Wetenschap & Technologie is in de eerste plaats belangrijk voor de kinderen zelf. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig; ze zijn gedreven om hun omgeving te onderzoeken en te ontdekken. Zo ontwikkelen zij hun talenten, creativiteit en kennis op het gebied van technologie. Technologie is bovendien één van de belangrijkste bouwstenen van de kenniseconomie. Door hieraan op school veel aandacht te besteden, leveren leerkrachten een bijdrage aan de 21st century skills en bereiden zij hun leerlingen voor op de samenleving van de toekomst.

Technologieonderwijs stimuleert kinderen te ontdekken, te experimenteren, te ontwerpen en zich te verwonderen. Talent in Zicht vindt dat elk kind op zijn eigen manier talent heeft voor Wetenschap & Technologie. Wij willen er voor zorgen dat alle leerlingen van 4 tot 14 jaar in de regio de kans krijgen om via Onderzoekend & Ontwerpend leren zélf (technische) problemen te onderzoeken, op te lossen en hun talenten zo op een brede manier te ontwikkelen. Onderzoekend en Ontwerpend leren is  voor ons het fundament van het onderwijs in Wetenschap & Technologie.

Zie voor meer informatie onze brochure 2016.

Onze uitdaging

Onze uitdaging is drieledig:

  1. De regionale samenwerking toekomstbestendig – duurzaam – maken door het oprichten van een
    regionaal kenniscentrum dat de verbindende factor wordt tussen onderwijs en bedrijfsleven.
  2. Aan de hand van Onderzoekend & Ontwerpend Leren het Wetenschap & Technologie-onderwijs in het basisonderwijs verder verbreden en verdiepen. Hoe meer scholen en bedrijven aan de slag gaan, hoe beter!
  3. Talentontwikkeling stimuleren op school volgens het principe: Ieder kind een talent.

Onderzoek in het basisonderwijs

Talent in Zicht heeft een onderzoek uitgevoerd naar de huidige en gewenste situatie op het gebied van Wetenschap & Technologie in het Zeeuwse basisonderwijs.

Voor meer informatie over het onderzoek ziet u hier de infographic, de samenvatting en de onderzoeksrapportage.