Landelijke ontwikkelingen

W&T in het onderwijs staat volop in de belangstelling! Veel scholen zijn op dit moment bezit om het onderwijs te verrijken met Onderzoekend & Ontwerpend Leren. In 2015 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid het Techniekpact 2020 opgesteld. Het is de basis voor het programma Kiezen voor technologie. Het is soms lastig om alle ontwikkelingen en initiatieven te volgen. De volgende websites helpen u op weg.

www.kiezenvoortechnologie.nl
www.techniekpact.nl
www.schoolaanzet.nl
www.platformbetatechniek.nl
www.techniektalent.nu

Landelijk netwerk

Een landelijk dekkend netwerk van kenniscentra ondersteunt basisscholen bij de uitvoering van Kiezen voor technologie. Neemt u eens een kijkje in andere regio’s:
Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland
Scholennetwerk regio Zuid
Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland
Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Gelderland
Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost
Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Techniek Midden Nederland
Bètapunt Noord