Professionalisering

Onderwijs in Wetenschap & Technologie is in de eerste plaats belangrijk voor de kinderen zelf. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig; ze zijn gedreven om hun omgeving te onderzoeken en te ontdekken. Zo ontwikkelen zij hun talenten, creativiteit en kennis op het gebied van technologie.

Daarnaast is er een maatschappelijk belang om in het onderwijs vroeg te beginnen met Wetenschap & Technologie. Technologie is één van de belangrijkste bouwstenen van de kenniseconomie. Door hieraan op school veel aandacht te besteden, leveren leerkrachten een bijdrage aan de 21st century skills en bereiden zij hun leerlingen voor op de samenleving van de toekomst.

Leerkrachten kunnen dit niet alleen… Hulp van vrijwilligers op school is daarom zeer welkom. Talent in Zicht heeft speciaal voor vrijwilligers een digitaal leermiddel ontwikkeld voor het begeleiden van technieklessen of activiteiten in het kader van Onderzoekend & Ontwerpend leren.