Talentontwikkeling

Ieder kind heeft unieke talenten. Het ontdekken, inzetten, stimuleren en ontwikkelen van talent staat inmiddels volop in de belangstelling in het basisonderwijs. Het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van de leerling en de juiste aandacht voor talent zorgt voor verdieping en verbreding van het onderwijs én leidt ertoe dat de leerling met meer plezier leert.

Tijd voor actie

Veel kinderen weten zelf nog niet wat hun talent is. En soms wordt talent helaas al vroeg in de kiem gesmoord, doordat de omgeving het ontdekkend gedrag van een kind afkeurt of afremt. Breinonderzoek laat ons echter zien wat de potentie is van jonge hersenen, het is juist nodig om kinderen in een vroeg stadium te laten ontdekken wat ze kunnen in een uitdagende omgeving met de juiste hoeveelheid prikkels en informatie.

Van plan naar actie

Talentontwikkeling is een breed begrip. Daarom is het soms ook moeilijk om dit goed handen en voeten te geven. Waar begin je? Talent in Zicht vindt dat alles begint met kleine maar haalbare stappen in de goede richting. Misschien heeft u al mooi uitgewerkte plannen, of misschien staat u nog aan de start. Wat uw uitgangspositie ook is, wij kunnen u ondersteunen bij het vinden van de juiste weg en het delen van kennis. Talent in Zicht werkt samen met het regionale talentnetwerk in Zeeland. Voor nascholing, inspiratie of een verkennend gesprek kunt u contact opnemen met Lindie de Bont. E-mail:  l.debont@kwartiermakertoptalenten.nl,  telefoon:  06 – 21 82 40 87.

Lees ook het beleidsplan talentontwikkeling en doe inspiratie op voor talentontwikkeling binnen uw school!

Subsidie

Talent in Zicht ondersteunt met plezier uw plannen voor talentontwikkeling. Via onze subsidieregeling kunt u tot 75% vergoed krijgen van de externe kosten voor nascholing, activiteiten of ondersteuning. Meer informatie over subsidies.