Van reactief naar proactief

In het onderwijs is een lange traditie van het werken aan tekorten. Er zijn allerlei interventies en zorgstructuren opgezet om de leerlingen zogezegd onder de streep te helpen en te kunnen laten aansluiten bij een niveau hoger. Pas wanneer leerlingen gedragsverandering laten zien, of storend gedrag vertonen, is er reden voor het ondernemen van acties. Dit reactief denken zien wij liever plaats maken voor een proactieve houding. In onderstaand schema laten we de verschillen en mogelijkheden zien:

  Reactief denken Proactief denken
Kern Tekorten opsporen en wegnemen Talenten opsporen en versterken
Leerprincipe Fouten vermijden Leren van fouten
Bedoeling Hetzelfde curriculum Eigen grenzen verleggen
Oorzaak De oorzaak ligt bij het kind De oorzaak ligt in een gebrekkige afstemming
In de klas Instructie klassikaal, tekorten individueel Instructie individueel, problemen klassikaal
Resultaat Kinderen zijn op niveau van de klas Persoonlijke groei versterken via positief zelfbeeld

 

Wat is er nodig om meer proactief te gaan werken? Talentontwikkeling gaat uit van een groeimodel met de volgende ingrediënten:

  1. Een brede en krachtige leeromgeving
  2. Een waarderende bril van leraren en ouders
  3. Het stimuleren van leerlingen tot zelfevaluatie