Subsidie

In onze regio werken wij, samen met scholen en andere partners, aan de uitvoering van het actieplan Kiezen voor Technologie. In 2020 hebben alle basisscholen Wetenschap & Technologie structureel in hun onderwijsprogramma opgenomen. Dat is een van de belangrijkste ambities die het Platform Bèta Techniek heeft vastgelegd in dit actieplan. Daarnaast heeft professionalisering van leerkrachten een belangrijke plaats in dit actieplan, omdat de leerkracht een centrale rol speelt in het onderwijs in Wetenschap & Technologie.

Talent in Zicht kan u ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van uw plannen. Ook kunt u bij ons terecht voor financiële ondersteuning. Scholen kunnen daarvoor bij ons een aanvraag doen d.m.v. drie subsidieregelingen:

Stimuleringsregeling

Talent in Zicht biedt al sinds de start in 2013 een stimuleringsregeling voor het intensiveren van W&T op school. Deze nieuwe regeling bouwt hierop voort. De focus van de regeling ligt op een duurzame inzet van W&T methodes, materialen, activiteiten en evenementen.

• Looptijd: 1 maart 2015 – 1 juli 2016
• Tot € 3.500,- subsidie per school, 75% subsidie, 25% eigen bijdrage
• Subsidie wordt achteraf uitgekeerd op basis van declaraties

Subsidie aanvragen? Lees hier het Reglement Stimuleringsregeling 2016 en download hier het aanvraagformulier subsidie 2016.

Innovatieregeling

Talent in Zicht ondersteunt innovatieve W&T-projecten die scholen in samenwerking met bedrijven en/of instellingen uitvoeren. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers uit het basisonderwijs, bedrijfsleven en ouders.

• Looptijd: 1 maart 2015 – 1 juli 2016
• Tot € 3.500,- subsidie per aanvraag, 75% subsidie, 25% co-financiering in geld of tijd
• Aanvraag door minimaal twee scholen
• Subsidie wordt achteraf uitgekeerd op basis van declaraties

Subsidie aanvragen? Lees hier het Reglement Innovatieregeling 2016 en download hier het aanvraagformulier subsidie 2016.

Professionaliseringsregeling

Leerkrachten spelen een cruciale rol in het W&T onderwijs. Zij kunnen de leerlingen als geen ander enthousiasmeren en inspireren om te ontdekken en te ontwerpen. Basisscholen kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor W&T professionaliseringstrajecten voor leerkrachten. Scholingstrajecten kunnen uitgevoerd worden door Talent in Zicht partners, maar dit is niet verplicht.

• Looptijd: 1 maart 2015 – 1 juli 2016
• Tot € 3.500,- subsidie per school, 75% subsidie, 25% co-financiering in geld of tijd
• Subsidie wordt achteraf uitgekeerd op basis van declaraties

Subsidie aanvragen? Lees hier het Reglement Professionaliseringsregeling 2016 en download hier het aanvraagformulier subsidie 2016.

Procedure

Doorloop de onderstaande stappen:
Stap 1: Dien uw aanvraag via het aanvraagformulier in bij info@talentinzicht.eu
Stap 2: Na goedkeuring voert u uw aanvraag uit.
Stap 3: Na afloop stuurt u de factuur voor de gemaakte externe kosten naar Talent in Zicht.
Stap 4: Na controle en akkoord, vergoeden wij tot max. 75% van de externe kosten.
Stap 5: Talent in Zicht verzamelt en deelt de ‘best practices’.