21e-eeuwse vaardigheden

Informatie
Ondersteuning
Voorbeelden
Meer weten
Informatie

Door technologie en digitalisering zal het werk van nu in de toekomst drastisch veranderen. Jongeren hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hier op voorbereid te zijn. Dit zijn competenties als creatief denken, samenwerken, probleem oplossen en informatievaardigheden.

Ondersteuning

Wilt u aan de slag met het thema 21e-eeuwse vaardigheden? Op onze website is een heleboel inspiratie te vinden: van lessenpakketten, georganiseerde activiteiten, filmpjes, voorbeelden tot mogelijkheden tot subsidie.

 

Voorbeelden

Kinderen van nu leven in een veranderende wereld. Moet het onderwijs daarop inspelen? APS vindt van wel en geeft in deze video een voorbeeld.

Meer weten

De term ‘21e–eeuwse vaardigheden is voor sommigen nog erg abstract. SLO en Kennisnet hebben hiervoor een model ontwikkeld dat 11 vaardigheden beschrijft die leerlingen in hun latere leven nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs eigen moeten gaan maken.

pic_3

Het gaat om vaardigheden als ‘kritisch denken’, ‘creatief denken’, ‘probleemoplossen’,  ‘ict-basisvaardigheden’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’. In een serie interviews lichten diverse experts de verschillende vaardigheden toe:

 

Voor meer informatie over dit model verwijzen wij u naar het volledige artikel op de website van Kennisnet: https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/