Digitale wereld

Informatie
Ondersteuning
Voorbeelden
Meer weten
Informatie

Het thema De Digitale Wereld vraagt aandacht voor nieuwe digitale ontwikkelingen in onze maatschappij, zoals programmeren, coderen, 3D-printen, gamification en digitaal leren. Het gaat er om dat leerkrachten vragen durven te stellen om een weg te vinden in de nieuwe ontwikkelingen. Steeds opnieuw uitproberen en plezier hebben staan centraal.

 

Ondersteuning

Voor het thema Digitale Wereld hebben we netwerkpartners waar u bij terecht kan.

Zinzeo – Zeeuws ICT-netwerk   

  • Het netwerk informeert management en ict’ers.
  • Het netwerk faciliteert een aantal activiteiten (bijvoorbeeld scholing, themabijeenkomsten, presentaties) voor leerkrachten/ict’ers/pabostudenten
  • Het netwerk adviseert en initieert in de richting van de aangesloten schoolbesturen.
  • Het netwerk kan desgevraagd de belangen behartigen van onze organisaties naar externe partijen.
  • Het netwerk realiseert (digitale) uitwisseling van kennis en informatie.
  • Het netwerk biedt ruimte voor het organiseren van ad hoc activiteiten: een probleem van een individuele deelnemer, een nieuwe toepassing of een extern verzoek tot overleg.
  • Het hierboven extern verzoek tot overleg kan zijn op basis van een vraag of behoefte van een niet-deelnemend bestuur.
  • Het netwerk vergaart actief kennis (van buitenaf) bijvoorbeeld door deelname aan landelijke netwerken (SDNL, Bic-netwerk) of congressen.

Zinzeo is te bereiken via bict@ogperspecto.nl of ict@alphascholengroep.nl.

Voorbeelden

Zinzeo organiseert regelmatig Zinzeo+-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel de deelnemers te inspireren voor en kennis uit te laten wisselen over thema’s rond de Digitale Wereld.

Woensdag 2 november 2015 werd Matthijs Leendertse uitgenodigd een presentatie te houden in Zeeland over “De toekomst van leren” met de vraag “Wat willen we van ons onderwijs?” Matthijs Leendertse is de oprichter van een onderzoeks- en ontwikkelbureau dat zich richt op onderwijsinnovatie. Daarnaast is hij docent media innovation & business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

zinzeo matthijs leendertse

Zinzeo+-bijeenkomst

Woensdagmiddag 25 mei kwamen geïnteresseerden en leden van het Zeeuwse ICT-netwerk (Zinzeo) bijeen voor een Zinzeo+-bijeenkomst bij het Lab to Learn in Etten-Leur. De deelnemers kregen inspiratie voor een slimme inzet van ict in het Zeeuwse onderwijs, om het leren eigentijdser, effectiever en persoonlijker te maken.

Er werden verschillende workshops verzorgd door experts van het Lab to Learn. Zo maakten de deelnemers bijvoorbeeld kennis met eigentijdse didactische werkvormen met ICT. Er zijn een hoop leuke tools en digitale mogelijkheden om in te zetten in je onderwijs. Maar het werkt pas echt als er een goed evenwicht is tussen de pedagogiek, de leerinhoud en de techniek die je gebruikt ter ondersteuning van je onderwijs. De deelnemers kregen nieuwe inzichten mee over didactiek en zagen concrete ideeën voor in het onderwijs. Zo maakten ze kennis met de mogelijkheden van een ‘green screen’ en verschillende leuke apps die educatief ingezet kunnen worden.

Ook was er veel ruimte om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring uit te wisselen onder het genot van een drankje en een broodje. Hopelijk kunnen de gelegde connecties elkaar nog meer versterken en levert het veel moois op voor de toekomst. Samen staan we sterk!

IT-Workz heeft tijdens de bijeenkomst filmopnamen gemaakt.

 

Ook houdt Zinzeo zich bezig met versnellingsvragen ICT.

Nieuwsbrief versnellingsvraag 24 ICT

Meer weten

Zinzeo
We willen leerlingen onderwijs bieden waarbij ICT zo optimaal mogelijk als hulpmiddel wordt ingezet.

Wie zijn wij?
Wij zijn een ICT-netwerk dat bestaat uit (bovenschools) ict’ers, beleidsmedewerkers en andere belanghebbenden uit het Zeeuws onderwijs.

Wat is ons doel?
Het netwerk adviseert en initieert in de richting van de aangesloten schoolbesturen.

Hoe doen we dat?
Behalve het uitwisselen van kennis en informatie, organiseren we ook scholing, themabijeenkomsten en presentaties voor leerkrachten/ict’ers/pabostudenten.

Wat zijn onze activiteiten?  
Wij hebben reguliere Zinzeo-bijeenkomsten voor de leden van het netwerk en Zinzeo+ bijeenkomsten waar ook andere belangstellenden worden uitgenodigd.

Wie kan er mee doen?
Iedereen die er belang bij heeft dat het onderwijs uitdagend, aantrekkelijk en effectief is.

Hoe kom je met ons in contact?
Via onderstaand aanmeldformulier of het sturen van een mail aan bict@ogperspecto.nl of ict@alphascholengroep.nl.

We willen leerlingen onderwijs bieden waarbij ICT zo optimaal mogelijk als hulpmiddel wordt ingezet.