Talentontwikkeling

Informatie
Ondersteuning
Voorbeelden
Meer weten
Informatie

Ieder kind heeft unieke talenten. Het is de uitdaging om kinderen al in een vroeg stadium te laten ontdekken wat ze kunnen. Het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van de leerling en de juiste aandacht voor talent zorgen voor verdieping en verbreding van het onderwijs en leidt ertoe dat de leerling met meer plezier leert.

Ondersteuning

Talentontwikkeling is een breed begrip. Daarom is het soms ook moeilijk om dit goed handen en voeten te geven. Waar begin je? Talent in Zicht vindt dat alles begint met kleine maar haalbare stappen in de goede richting. Misschien heeft jullie school al mooi uitgewerkte plannen, of misschien staan jullie nog aan de start. Wat jullie uitgangspositie ook is, wij kunnen jullie ondersteunen bij het vinden van de juiste weg en het delen van kennis. Voor nascholing, inspiratie of een verkennend gesprek kan je contact opnemen met Lindie de Bont, : lindie@talentinzicht.eu

Voorbeelden

De afgelopen maanden hebben meerdere scholen hun deuren opengesteld om te laten zien wat zij met talentontwikkeling doen. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij meerdere inspirerende voorbeelden op film hebben staan die wij graag met jullie delen. Dit doen we de komende tijd één voor één. De filmpjes zijn ook te zien op onze Facebook-pagina.

Talentontwikkeling op het ABS Middelburg

Talentontwikkeling op ‘t Honk Kapelle

Talentontwikkeling op Ravenstein Vlissingen

Talentontwikkeling op Wegwijzer Heinkenszand

Animatie talentontwikkeling

Meer weten

Talentontwikkeling

Veel kinderen weten zelf nog niet wat hun talent is. Ook ouders en hun leraren vinden het ontdekken van talenten van kinderen lastig.  En soms wordt talent helaas al vroeg in de kiem gesmoord, doordat de omgeving het ontdekkend gedrag van een kind afkeurt of afremt. Breinonderzoek laat ons echter zien wat de potentie is van jonge hersenen, het is juist nodig om kinderen in een vroeg stadium te laten ontdekken wat ze kunnen in een uitdagende omgeving met de juiste hoeveelheid prikkels en informatie.

einsteinMindset

In het onderwijs is een lange traditie van het werken aan tekorten. Er zijn allerlei interventies en zorgstructuren opgezet om de leerlingen zogezegd onder de streep te helpen en te kunnen laten aansluiten bij een niveau hoger. Pas wanneer leerlingen gedragsverandering laten zien, of storend gedrag vertonen, is er reden voor het ondernemen van acties. Dit reactief denken zien wij liever plaats maken voor een proactieve houding. In onderstaand schema laten we de verschillen en mogelijkheden zien:

Reactief denken Proactief denken
Kern Tekorten opsporen en wegnemen Talenten opsporen en versterken
Leerprincipe Fouten vermijden Leren van fouten
Bedoeling Hetzelfde curriculum Eigen grenzen verleggen
Oorzaak De oorzaak ligt bij het kind De oorzaak ligt in een gebrekkige afstemming
In de klas Instructie klassikaal, tekorten individueel Instructie individueel, problemen klassikaal
Resultaat Kinderen zijn op niveau van de klas Persoonlijke groei versterken via positief zelfbeeld

Wat is er nodig om meer proactief te gaan werken? Talentontwikkeling gaat uit van een groeimodel met de volgende ingrediënten:

  1. Een brede en krachtige leeromgeving
  2. Een waarderende bril van leraren en ouders
  3. Het stimuleren van leerlingen tot zelfevaluatie

mindset