Techniek Ambassadeurs

Informatie
Ondersteuning
Voorbeelden
Meer weten
Informatie

De Techniekambassadeurs zijn Zeeuwse technici die werkzaam zijn bij deelnemende bedrijven van Bedrijf+School en het leuk vinden om kinderen te inspireren en enthousiasmeren voor de techniek. Vanaf 2016 kunnen deze Techniekambassadeurs ook gekoppeld worden aan uw school. Door gesprekken en regelmatig contact kunnen zij u op een laagdrempelige manier inspireren, enthousiasmeren en informeren. Bijvoorbeeld door het geven van een gastles of her organiseren van een bedrijfsbezoek.

Ondersteuning

Wil je als school in contact komen met een Techniek Ambassadeur? Er staan een heleboel Zeeuwse Techniekambassadeurs voor de scholen klaar op de website van de Techniek Ambassadeurs. Neem ook eens een kijkje op de Facebook-pagina.

Meer weten

In Zeeland zijn er ongeveer 75 techniekambassadeurs actief vanuit een breed scala aan technische bedrijven. Om in contact te komen en te blijven met basisscholen in Zeeland is het idee ontstaan om deze techniekambassadeurs te vragen om enkele Zeeuwse basisscholen te adopteren en te coachen. In september zijn vier techniekambassadeurs en vier scholen gestart met een pilot.

Het idee is simpel: De Techniek Ambassadeur gaat in gesprek met de school om te bekijken op welke manier hulp geboden kan worden bij het intensiveren van wetenschap en techniek op school, zodat er een natuurlijke wisselwerking ontstaat tussen scholen, bedrijven en de ondersteunende initiatieven (Huis van de Techniek & Talent in Zicht).