Vrijwilligers

Informatie
Ondersteuning
Voorbeelden
Informatie

Leuk en uitdagend onderwijs in Wetenschap & Technologie is een kwestie van doen! Vaak kan de leerkracht het echter niet alleen… Hulp van vrijwilligers op school is daarom zeer welkom. Talent in Zicht heeft speciaal voor vrijwilligers een gratis digitaal leermiddel ontwikkeld voor het begeleiden van technieklessen of activiteiten in het kader van Onderzoekend & Ontwerpend leren. Met dit leermiddel maakt de vrijwilliger in 15 minuten kennis met de opbouw van een techniekles, het stellen van goede vragen en de gedachte achter onderzoekend en ontwerpend leren. Heeft de vrijwilliger de training goed doorlopen, dan heeft hij/zij recht op het certificaat: “Techniek begint met een vraag”.

TiZ_plaatje-web

Ondersteuning

Wilt u vrijwilligers (meer) betrekken bij de activiteiten? Op onze website zijn inspiratie en voorbeelden te vinden. Vergeet niet om uw vrijwilligers op ons gratis leermiddel te wijzen!

 

Voorbeelden

Talent in Zicht laat een onderzoek uitvoeren naar ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling. De resultaten van het onderzoek zullen hier gepubliceerd worden. Lees nu alvast een update van het onderzoek: https://www.talentinzicht.eu/update-onderzoek-ouderbetrokkenheid-talentontwikkeling/