Wetenschap en techniek

Informatie
Ondersteuning
Voorbeelden
Meer weten
Informatie

Wetenschap en Technologie is zoveel meer dan ingewikkelde formules of witte jassen in een laboratorium. W&T gaat over onze omgeving: over dieren, het klimaat, over raceauto’s, raketten en magnetrons, over sterren en planeten, … Technologieonderwijs stimuleert kinderen te ontdekken, te experimenteren en zich te verwonderen.

Ondersteuning

Wilt u aan de slag met het thema Wetenschap en Techniek? Op onze website is een heleboel inspiratie te vinden: van lessenpakketten, georganiseerde activiteiten, filmpjes, voorbeelden tot mogelijkheden tot subsidie.

Huis van de Techniek

Het onderwijs vervult binnen de kaders van het Nationaal Techniekpact een cruciale rol. Per 2020 dient wetenschap & techniek in ieder curriculum te zijn opgenomen zodat leerlingen al vanaf jonge leeftijd hiermee kennismaken. Huis van de Techniek werkt samen met alle onderwijsinstellingen en honderden bedrijven om de leerlingen een goede kijk te kunnen geven op de kansen die een keuze voor techniek hen kan bieden. www.huisvandetechniek.nl

Bedrijfsbezoek

Hoe zorg je voor boeiend en aansprekend techniekonderwijs? Denk eens aan een bedrijfsbezoek of een gastles! Via Bedrijf + School kunt u dit eenvoudig regelen. Bedrijf + School is een initiatief van RTC Oost- en West-Vlaanderen en Huis van de Techniek.

De klas gaat, inclusief leerkracht(en), op bezoek bij een deelnemende organisatie. Een vertegenwoordiger van de organisatie (technische medewerker) geeft de leerlingen een rondleiding, vertelt over de werkzaamheden of geeft bijvoorbeeld een praktische doe-opdracht.

Gastles

Een bedrijfsmedewerker komt op bezoek in de klas. Het onderwerp van de gastles wordt in onderling overleg tussen de gastspreker en de docent vastgesteld. Samen verzorgen zij een interactieve les die aansluit bij de leerstof en een inkijkje geeft in de werking van de techniek.

Klik hier voor meer informatie

Techniekbus

Wanneer u als school een bedrijfsbezoek wil organiseren, kunt u in bepaalde gevallen gratis gebruik maken van de Techniekbus. Deze brengt u op een veilige manier naar het bedrijf en terug. De Techniekbus is een initiatief van Huis van de Techniek Zeeland. Lees de voorwaarden en boek de bus!

 

Voorbeelden

Techniek Toernooi:


 ‘Ballab’ SBO De Tweern: onderzoek en praktijk

Speciale basisschool de Tweern uit Goes heeft de aanmoedigingsprijs Techniektrofee 2014 gewonnen. De jury was onder de indruk van de creativiteit van de technieklessen.

Kun je de leerresultaten op het gebied van rekenen-wiskunde verhogen zonder dat de leerlingen ervaren dat ze er meer tijd aan besteden? Voor een antwoord op deze vraag werd door SBO de Tweern de hulp ingeroepen van het Platform Bèta Techniek. Willem Uittenbogaard ontwierp samen met de leerkrachten een lessenserie waarin ballen de hoofdrol kregen.

Samenvatting onderzoek Talentenkracht
Eindrapportage onderzoeksbevindingen
Artikel ballab
Artikel ballab deel 2
Download voorbeeldles ballab

Technieklessen

Techniekles in de onderbouw:

Techniekles in de middenbouw:

Techniekles in de bovenbouw:

Meer weten

W&T in het onderwijs

Het belang van Wetenschap & Techniek (W&T) in het primair onderwijs is groot. Verwondering en de wil om te onderzoeken zijn in een natuurlijk leerproces immers elementaire, onmisbare stappen. Kinderen bij wie dit ontdekkende en onderzoekende leren op jonge leeftijd gestimuleerd wordt, ontwikkelen vaardigheden waar ze hun hele leven lang profijt van hebben, zoals probleemoplossend en samenwerkend vermogen, creativiteit, ondernemingszin en ict-geletterdheid. Zo bereiden we ons voor op de toekomst. Haal w&t de klas in, ga samen op ontdekkingstocht en maak van het alledaagse iets bijzonders!

Landelijke ontwikkelingen

W&T in het onderwijs staat volop in de belangstelling! Veel scholen zijn op dit moment bezit om het onderwijs te verrijken met W&T. In 2014 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid het Techniekpact 2020 opgesteld. Het is de basis voor het programma Kiezen voor technologie. Het is soms lastig om alle ontwikkelingen en initiatieven te volgen. De volgende websites helpen u op weg.

www.kiezenvoortechnologie.nl
www.techniekpact.nl
www.schoolaanzet.nl
www.platformbetatechniek.nl
www.techniektalent.nu

Informatie
Ondersteuning
Voorbeelden
Meer weten
Informatie

Wetenschap en Technologie is zoveel meer dan ingewikkelde formules of witte jassen in een laboratorium. W&T gaat over onze omgeving: over dieren, het klimaat, over raceauto’s, raketten en magnetrons, over sterren en planeten, … Technologieonderwijs stimuleert kinderen te ontdekken, te experimenteren en zich te verwonderen.

Ondersteuning

Wilt u aan de slag met het thema Wetenschap en Techniek? Op onze website is een heleboel inspiratie te vinden: van lessenpakketten, georganiseerde activiteiten, filmpjes, voorbeelden tot mogelijkheden tot subsidie.

Huis van de Techniek

Het onderwijs vervult binnen de kaders van het Nationaal Techniekpact een cruciale rol. Per 2020 dient wetenschap & techniek in ieder curriculum te zijn opgenomen zodat leerlingen al vanaf jonge leeftijd hiermee kennismaken. Huis van de Techniek werkt samen met alle onderwijsinstellingen en honderden bedrijven om de leerlingen een goede kijk te kunnen geven op de kansen die een keuze voor techniek hen kan bieden. www.huisvandetechniek.nl

Bedrijfsbezoek

Hoe zorg je voor boeiend en aansprekend techniekonderwijs? Denk eens aan een bedrijfsbezoek of een gastles! Via Bedrijf + School kunt u dit eenvoudig regelen. Bedrijf + School is een initiatief van RTC Oost- en West-Vlaanderen en Huis van de Techniek.

De klas gaat, inclusief leerkracht(en), op bezoek bij een deelnemende organisatie. Een vertegenwoordiger van de organisatie (technische medewerker) geeft de leerlingen een rondleiding, vertelt over de werkzaamheden of geeft bijvoorbeeld een praktische doe-opdracht.

Gastles

Een bedrijfsmedewerker komt op bezoek in de klas. Het onderwerp van de gastles wordt in onderling overleg tussen de gastspreker en de docent vastgesteld. Samen verzorgen zij een interactieve les die aansluit bij de leerstof en een inkijkje geeft in de werking van de techniek.

Klik hier voor meer informatie

Techniekbus

Wanneer u als school een bedrijfsbezoek wil organiseren, kunt u in bepaalde gevallen gratis gebruik maken van de Techniekbus. Deze brengt u op een veilige manier naar het bedrijf en terug. De Techniekbus is een initiatief van Huis van de Techniek Zeeland. Lees de voorwaarden en boek de bus!

 

 

Heeft u een specifieke vraag? Dan kunt u terecht bij Cris van der Weele, projectleider Talent in Zicht: cris@talentinzicht.eu

Voorbeelden

Techniek Toernooi:


 ‘Ballab’ SBO De Tweern: onderzoek en praktijk

Speciale basisschool de Tweern uit Goes heeft de aanmoedigingsprijs Techniektrofee 2014 gewonnen. De jury was onder de indruk van de creativiteit van de technieklessen.

Kun je de leerresultaten op het gebied van rekenen-wiskunde verhogen zonder dat de leerlingen ervaren dat ze er meer tijd aan besteden? Voor een antwoord op deze vraag werd door SBO de Tweern de hulp ingeroepen van het Platform Bèta Techniek. Willem Uittenbogaard ontwierp samen met de leerkrachten een lessenserie waarin ballen de hoofdrol kregen.

Samenvatting onderzoek Talentenkracht
Eindrapportage onderzoeksbevindingen
Artikel ballab
Artikel ballab deel 2
Download voorbeeldles ballab

Technieklessen

Techniekles in de onderbouw:

Techniekles in de middenbouw:

Techniekles in de bovenbouw:

Meer weten

W&T in het onderwijs

Het belang van Wetenschap & Techniek (W&T) in het primair onderwijs is groot. Verwondering en de wil om te onderzoeken zijn in een natuurlijk leerproces immers elementaire, onmisbare stappen. Kinderen bij wie dit ontdekkende en onderzoekende leren op jonge leeftijd gestimuleerd wordt, ontwikkelen vaardigheden waar ze hun hele leven lang profijt van hebben, zoals probleemoplossend en samenwerkend vermogen, creativiteit, ondernemingszin en ict-geletterdheid. Zo bereiden we ons voor op de toekomst. Haal w&t de klas in, ga samen op ontdekkingstocht en maak van het alledaagse iets bijzonders!

Landelijke ontwikkelingen

W&T in het onderwijs staat volop in de belangstelling! Veel scholen zijn op dit moment bezit om het onderwijs te verrijken met W&T. In 2014 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid het Techniekpact 2020 opgesteld. Het is de basis voor het programma Kiezen voor technologie. Het is soms lastig om alle ontwikkelingen en initiatieven te volgen. De volgende websites helpen u op weg.

www.kiezenvoortechnologie.nl
www.techniekpact.nl
www.schoolaanzet.nl
www.platformbetatechniek.nl
www.techniektalent.nu