Veel animo om Zeeuwse Havens te bezoeken

Geplaatst op: 27 juni 2019

Er is veel werk bij de verschillende havenbedrijven die onze provincie telt, maar bij jongeren is hier weinig over bekend. Een goede reden voor havenbedrijven om jongeren te ontvangen en bij te praten. Dit jaar hebben 19 havenbedrijven hun gastvrijheid getoond door deel te nemen aan het project Zeeuwse Havens.

Uit de gehele provincie namen 17 basisscholen deel aan het project en lieten hun leerlingen kennismaken met Zeeuwse havenbedrijven. Zelfs bedrijven waar een bedrijfsbezoek niet mogelijk was, wilden graag meewerken door een gastles te verzorgen. Dit werd gecombineerd met een bezoek aan een ander bedrijf.

De kinderen hebben veel geleerd. Bijvoorbeeld dat door de ligging van havenbedrijven aan het water de grondstoffen veel goedkoper kunnen worden aangevoerd dan over de weg. De leerlingen ontdekten zelfs dat binnen één bedrijf veel verschillende banen zijn.

Op 11 juni 2019 heeft een jury van ZPPC en Coöperatie PO Zeeland bepaald welke ingezonden werkstukken de beste waren. Zes klassen mochten op 25 juni 2019 gaan varen door het havengebied van North Sea Port in Vlissingen. De eerste drie winnaars, St. Bernhardus (Clinge), Ds. G.H. Kerstenschool (Yerseke) en OBS Breskens de Zeemeeuw (Brekens), namen ook een kijkje op de brug van rondvaartboot De Denick.

De jury had weinig moeite om de winnaar te bepalen. De Sint Berhardusschool maakte een filmpje, waarin ze het hele bedrijfsbezoek van H4A naspeelden. Deze werd afgesloten door een zelf geschreven lied, dat vol overgave ten gehore werd gebracht.