Waar staat uw school op het gebied van W&T?

Geplaatst op: 15 oktober 2018

Wetenschap en Techniek staat bij veel scholen op de agenda. Waar staat uw school om W&T vorm en inhoud te geven in de klas? 

U kunt de balans opmaken met de Quickscan van W&T in de klas. De scan is onderdeel van www.wetenschapentechnologieindeklas.nl. Met de quickscan brengt u in kaart waar uw school staat met W&T onderwijs. De uitkomst van de quickscan is een goed startpunt om binnen uw team in discussie te gaan over waar uw school staat en hoe u verder invulling wilt geven aan W&T onderwijs. Ga naar de quickscan.

Is uw onderwijsinstelling momenteel aan het stoeien met de ‘hoe-vraag’? Huis van de Techniek biedt een inspiratie-bijeenkomst waarin uw team ingaat op de vraag ‘hoe kunnen wij W&T een logische plek geven in ons curriculum op een wijze die past in onze visie?’ Voor meer informatie over deze inspiratie-bijeenkomst kunt u terecht bij Dick Schipper(directeur Huis van de Techniek).