Websites

Technochallenge.nl

Techno Challenge slaat een brug tussen de theorie op school en de praktijk in de samenleving. Doel van de Techno Challenge is het interesseren van jongeren voor techniek, wetenschap, cultuur, open innovatie en het prikkelen van de ondernemersgeest. Op de website staat veel uitdagend lesmateriaal om op een eenvoudig en leuke manier te werken met techniek. Elke les bestaat uit een lesbrief en een werkblad. In de lesbrief staat naast praktische informatie ook wetenswaardige achtergrondinformatie over het onderwerp en door de verwijzing naar bronnenplaatsen ze het onderwerp in een bredere context.

Ga naar website

Leerlijntechniek.nl

Op leerlijntechniek staan 64 lesideeën, compleet met werkbladen, boeksuggesties, instructiefilmpjes en de mogelijkheid om eventueel benodigd materiaal met een druk op de knop te bestellen. Aanrader!

Ga naar website

Ontdekplek.nl

De stichting Ontdekplek stelt zich ten doel om belangstelling voor techniek te wekken bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op de website staan ruim 50 werkbladen met ‘techniek’ als thema. Ieder werkblad bevat tips voor de leerkracht, aandachtspunten, verwijzingen naar literatuur en leveranciers. Een greep uit de onderwerpen: Japanse lampion, 3D-bril, fiets solderen, zenuwspiraal, waterraket en nog veel en veel meer.

Ga naar website

Encyclopedoe.nl

De EncyclopeDoe is onderdeel van de Ontdekplek. De website staat vol met eenvoudige en goedkope proefjes voor kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs. Hoe vol? Nou, op dit moment bevat de site 36372 links en 2540 literatuurverwijzingen naar proefjes en andere activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek. De links zijn ingedeeld in 590 onderwerpen. En iedere maand komen er 300 links bij.

Ga naar website

tule.slo.nl

Deze website bevat de kerndoelen en daar aan gekoppeld de leerlijnen van de leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, Rekenen/Wiskunde, Orientatie op jezelf en de wereld/ Techniek, Kunstzinnige orientatie en Bewegingsonderwijs.

Ga naar website

Techniekinjeklas.nl

De site ‘Techniekinjeklas’  bevat vooral opdrachten die geschikt zijn als je pas begint met het geven van technieklessen op de basisschool. U vindt er beschrijvingen van ontdekdozen die uzelf voor weinig geld kunt samenstellen met de bijbehorende of aansluitende werkbladen met opdrachten die u kunt downloaden.

Ga naar website